‘Het is tijd om op te bouwen, welkom in de kerk! Kijk vooruit!’

Op zondag 3 april 2022 mochten wij de boeketdienst in Rijnsburg muzikaal begeleiden. Het thema van de dienst was ‘Het is tijd om op te bouwen, welkom in de kerk! Kijk vooruit!’

 

Een lekker begin
Voor de dienst stond er een high tea op de planning! Een aantal gemeenteleden hadden wat lekkers gebakken en zo was er een moment van ontmoeting en verbinding voorafgaand aan de kerkdienst. Een mooi initiatief! Dat is nog eens een fijn begin.

 

Make us one
We begonnen de dienst met het nummer ‘One. Een nummer over, dat we als gemeente, broeders en zuster in Christus één mogen zijn, zoals God. Ik ben zelf lid van de repertoire commissie. Wij kiezen de liederen uit voor de diensten waarin wij zingen als koor. Dit nummer vonden wij goed aansluiten bij het thema van de dienst.

 

Gemeente opbouwen
Arie Ravensbergen deelde met ons het woord uit Nehemia. Hij vertelde dat er soms gemeenteleden teleurgesteld zijn in de betrokkenheid van de kerk of de plannen die niet van de grond komen. Dat emotioneerde hem.

Hij gaf ons een mooie boodschap mee: een gemeente ‘bouw’ je samen en iedereen mag diens gave en talenten inzetten, want de voorganger alleen gaat dat niet lukken. Het deed mij denken aan onze eigen tekst van ‘Romans Twelve’.

 

Romeinen 12
Vers 1: Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd.

En vers 4: Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij samen één lichaam in Christus en zijn wij, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

 

Ik hoop dat dit stukje een bemoediging is om jouw talenten in te zetten voor Gods koninkrijk!

 

Door Celine Meijvogel